liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

Videos

3.hÓa chẤt trỢ lẮng (xỬ lÝ nƯỚc & nƯỚc thẢi)

HÓA CHẤT TRỢ LẮNG (XỬ LÝ NƯỚC & NƯỚC THẢI_CAMIX VIETNAM)

7.how to maintain your aerator and water softener (camix vietnam)

BẢO TRÌ HỆ THỐNG SỤC KHÍ VÀ LÀM MỀM NƯỚC (CAMIX VIETNAM)

6

KHỬ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI (XỬ LÝ NƯỚC & NƯỚC THẢI_CAMIX VIETNAM)

2.cach lap dat & van hah bom chim

Cách Lắp Đặt & Vận Hành Bơm Chìm (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

2

Hệ Thống Điều Khiển SCADA (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

instruction for maintenance of water treatment system (camix vietnam)

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC (CAMIX VIETNAM)

4

Cơ cấu thu nước, công nghệ SBR (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

instruction for maintenance of wastewater treatment equipment (camix vietnam)

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

6

Quy Trình Xử Lý Nước (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

maintenance of wastewater treatment plant (camix vietnam)

BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

8.may ep bun bang tai

Máy Ép Bùn Băng Tải (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

operation & maintenance of water & wastewater treatment plants (camix vietnam)

VẬN HÀNH - BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

1 2 3 4 5 6 7 8
9/101644