liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

Videos

3.activated sludge process (camix vietnam)

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT (CAMIX VIETNAM)

6.may khuay chim

Máy Khuấy Chìm (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

8.oxygen transfer to water   wastewater math (camix vietnam)

TÍNH TOÁN LƯỢNG OXY HÒA TAN VÀO NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

10

Thiết bị lược rác kiểu xích kéo (Xử lý nước & nước thải_CAMIX VIETNAM)

4.cung cap khi bot min nuoi con giong

Cung Cấp Khí Bọt Mịn Nuôi Con Giống (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

1

BỂ TỰ HOẠI - SEPTIC TANK (XỬ LÝ NƯỚC & NƯỚC THẢI_CAMIX VIETNAM)

11.wastewater treatment plant tour, flush to finish (camix vietnam)

THAM QUAN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

4.activated sludge process modifications (camix vietnam)

TÍNH TOÁN BÙN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

6.how to maintain a water softener (camix vietnam)

BẢO TRÌ HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC (CAMIX VIETNAM)

6.may tao bot khi nano

Máy Tạo Khí Bọt Nano (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

3.thiet bi suc khi chim

Thiết Bị Sục Khí Chìm (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

3

Thiết Bị Lược Rác Kiểu Xích Kéo (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

1 2 3 4 5 6 7 8
9/101644