liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

Videos

3.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CANTIN, NHÀ HÀNG (CAMIX VIETNAM)

10

THIẾT BỊ TÁCH DẦU MỠ CÔNG NGHIỆP (CAMIX VIETNAM)

11

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU (CAMIX VIETNAM)

tia cuc tim khu trung nuoc thai

TIA CỰC TÍM KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

1.a walking tour of wastewater treatment plant in columbia, missouri (camix vietnam)

THAM QUAN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI COLUMBIA, MISSOURI (CAMIX VIETNAM)

12.may khuay chim

Máy Khuấy Chìm (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

8

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DẠNG BỒN COMPOSITE (CAMIX VIETNAM)

12.water softener maintenance & salt (camix vietnam)

BẢO TRÌ HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC ĂN UỐNG (CAMIX VIETNAM)

10.may ep khung ban

Máy Ép Bùn Khung Bản (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

9

KEO TỤ - TẠO BÔNG (XỬ LÝ NƯỚC & NƯỚC THẢI_CAMIX VIETNAM)

9.may ep bun ban tai

Máy Ép Bùn Băng Tải (Xử Lý Nước & Nước Thải_CAMIX VIETNAM)

13.what does it take to be a water treatment plant operator (camix vietnam)

CÔNG TÁC LẤY MẪU KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CAMIX VIETNAM)

1 2 3 4 5 6 7 8
9/101644