liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

XỬ LÝ Ô NHIỄM CỤM CÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ?

cum cong nghiep

Mục đích của xử lý ô nhiễm cụm công nghiệp?

 
Cụm công nghiệp là khu vực tập trung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ; có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh; do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.
 
Như vậy, cụm công nghiệp có vai trò tập trung các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư nhưng thực tế lại khác. Tại các cụm công nghiệp có nhiều vấn đề phát sinh như chủ doanh nghiệp tự ý xả thải, chủ đầu tư quản lý kém, thiếu đồng bộ,… dẫn đến hậu quả môi trường bị ô nhiễm nặng nề.
 
Cụm công nghiệp có xử lý ô nhiễm
Cụm công nghiệp có xử lý ô nhiễm
 
 

Hiện trạng xử lý ô nhiễm của các cụm công nghiệp?

 

Trong số 34 cơ sở sản xuất nhỏ thuộc cụm công nghiệp Lê Minh Xuân có rất ít cơ sở chuyển giao nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, phần lớn cơ sở chỉ kết nối để làm hình thức nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Cụm công nghiệp Phước Long (quận 9) là điểm đen về ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm qua. Hơn 10 năm nay, người dân ở đây phải sống chung với khói bụi, mùi rác, môi trường sống bị ô nhiễm nặng.

 

Cụm công nghiệp Tân Thới Nhất hình thành từ năm 1999, do người dân tự cho các doanh nghiệp thuê đất, xây dựng nhà xưởng. Chủ đất sau khi ký hợp đồng cho thuê đất với các doanh nghiệp đã không thực hiện trách nhiệm xây dựng hệ thống hạ tầng. Sau 20 năm hoạt động nhưng vẫn không có hệ thống cơ sở hạ tầng tối thiểu như đường nhựa, cống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải. Các đơn vị sản xuất trong cụm công nghiệp phải tự xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải, khí thải tùy theo năng lực, ngành nghề hoạt động.
 
Cụm công nghiệp ô nhiễm do không được đầu tư xử lý
Cụm công nghiệp ô nhiễm do không được đầu tư xử lý
 
 

Nguyên nhân gây ô nhiễm cụm công nghiệp?

 
Cụm công nghiệp Tân Thới Nhất và Hiệp Thành thuộc quận 12, đã hình thành từ 15 năm trước, nay lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc, sầm uất. Khói bụi từ các nhà máy, cơ sở sản xuất bay trùm cả khu dân cư, còn nước thải thấm dần xuống đất. Cụm công nghiệp không có hệ thống xử lý, thu gom nước thải, nên các cơ sở sản xuất cứ để nước thải thấm xuống đất.
 
Thực trạng xử lý ô nhiễm ở cụm công nghiệp
Thực trạng xử lý ô nhiễm ở cụm công nghiệp
 
Cụm công nghiệp Phước Long cũng trong tình cảnh “cha chung không ai khóc”. Chính quyền đã nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Phước Long khắc phục ô nhiễm, nhưng không có kết quả. Chủ đầu tư cho rằng họ chỉ cho thuê đất, còn các doanh nghiệp vào thuê phải tự chịu trách nhiệm về sản xuất cũng như môi trường. Chủ cụm công nghiệp và đơn vị thuê đất vẫn đổ cho nhau trách nhiệm xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải. Chưa có hồi kết về trách nhiệm, còn người dân nơi đây vẫn phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm.
 
Xả nước thải chưa qua xử lý tại cum công nghiệp
Xả nước thải chưa qua xử lý tại cụm công nghiệp
 
 

Khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp như thế nào?

 

Tập trung xử lý các tuyến giao thông chính và khu vực xử lý nước thải tập trung tại mỗi cụm công nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành những quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư trong cụm công nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là việc xả thải chưa qua xử lý ra môi trường xung quanh.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền và có cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng tại các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, nhất là các cụm chưa có dự án đầu tư hoặc có ít dự án đầu tư. Cần hoàn thiện hệ thống đường giao thông trong cụm, hoàn chỉnh khu xử lý nước thải tập trung trước khi chấp thuận các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

 

Tích cực phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Quy chế quản lý cụm công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; nhất là quy định về thành lập mới các cụm công nghiệp, theo đó chỉ thành lập mới các cụm công nghiệp khi xác định rõ chủ đầu tư cơ sở hạ tầng.

 

Các ngành chức năng của tỉnh cần sớm tham mưu với UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý các cụm công nghiệp; tiến hành rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp và xây dựng chính sách thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đầu tư xử lý môi trường của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Cụm công nghiệp có đầu tư xử lý ô nhiễm
Cụm công nghiệp có đầu tư xử lý ô nhiễm

9/101644