liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHƯA ĐẠT CHUẨN TẠI CÁC LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM

lo mo

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh một số Tỉnh đã hướng dẫn các địa phương xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải ở các lò giết mổ gia cầm, nhưng qua 1 năm hoạt động của cá  lò giết mổ gia cầm cho thấy chất lượng nước thải xử lý vẫn chưa đạt tiêu chuẩn môi trường. 

 

(CAMIX công ty xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm. CAMIX công ty xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm. CAMIX nhà thầu xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầmCAMIX nhà thầu xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm. CAMIX công nghệ xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm).

 

Qua kiểm tra 5 lò giết mổ tỉnh An Giang, tại thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân), huyện An Phú, xã Mỹ Luông (Chợ Mới) huyện Tân Châu và thị xã Châu Đốc xử lý bằng hầm lắng 3 ngăn, nước thải đều vượt mức cho phép về các chỉ tiêu BOD, COD, SS, tổng đạm, phospho, riêng chỉ tiêu coliforms xử lý đạt hiệu quả rất thấp. 

(CAMIX công ty xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm. CAMIX công ty xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm. CAMIX nhà thầu xử lý nước thải lò giết mổ)

Tại lò giết mổ thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn) các tiêu chuẩn như trên cũng vượt mức cho phép gấp 1,5 lần, tổng coliforoms vượt gấp 8 lần. Lò giết mổ gia cầm Cái Dung (Long Xuyên) nước thải được xử lý bằng túi ủ Biogas sau đó đưa ra ao sinh học cho thấy, tại đầu ra của túi Biogas các chỉ tiêu BOD, COD, SS cũng vượt mức cho phép cao gấp 2 - 3 lần.

(CAMIX công ty xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm. CAMIX công ty xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm. CAMIX nhà thầu xử lý nước thải lò giết mổ)

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các lò giết mổ gia cầm trong tỉnh đã xử lý chung với giết mổ gia súc có lượng nước thải và nước vệ sinh chuồng là rất lớn, các lò không được cải tạo, nạo vét cống rãnh định kỳ thường xuyên, không xử lý hoá chất trước khi thải nước ra môi trường nên giảm hiệu quả xử lý, có nơi như lò giết mổ thị trấn Mỹ Luông nước thải giết mổ được thải trực tiếp ra kinh mương bên ngoài lò giết mổ.

(CAMIX công ty xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm. CAMIX công ty xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm. CAMIX nhà thầu xử lý nước thải lò giết mổ)

Theo chúng tôi thì cần phải có sự trợ giúp của những công ty chuyên về lĩnh vực xử lý môi trường, xử lý nước thải đưa ra một giải pháp đồng bộ từ khâu Tư vấn, Thiết kế cho tới khâu Thi công, Lắp đặt, Vận hành & Bảo trì thì vấn đề mới được giải quyết triệt để, ổn định & lâu dàiNgược lại nếu để Chủ đầu tư tự xây dựng Hệ thống Xử lý nước thải thì đó chỉ là giải pháp tình thế, nhất thời và chắc chắn sẽ gặp nhiều bất cập.

(CAMIX công ty xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm. CAMIX công ty xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm. CAMIX nhà thầu xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm. CAMIX nhà thầu xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm. CAMIX công nghệ xử lý nước thải lò giết mổ gia súc, gia cầm).

9/101644