liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

TƯ VẤN ĐẤU THẦU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC & NƯỚC THẢI

tu van dau thau he thong xu ly nuoc & nuoc thai 0.0

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Đấu thầu là gì ?

 
Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.
 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Đấu thầu là gì ?

 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Đấu thầu rộng rãi là gì ?

 

Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm nổi bật là tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng lực.

 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải

- Đấu thầu rộng rãi là gì ?

 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Đấu thầu hạn chế là gì ?

 
Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận, là đấu thầu công khai, phải minh bạch. 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Đấu thầu hạn chế là gì ?

 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Chỉ định thầu hạn chế là gì ?

 
Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng. 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải

- Chỉ định thầu hạn chế là gì ?

 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải -  Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa ?

 
Hình thức này được áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơ sở yêu cầu chào hàng của Bên mời thầu. Việc gửi chào hàng có thể được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp, bằng fax, bằng đường bưu điện hoặc bằng các phương tiện khác. Gói thầu áp dụng hình thức này thường có sản phẩm cụ thể, đơn vị trúng thầu thường là đơn vị đưa ra giá có giá trị thấp nhất, không thương thảo về giá. 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải

-  Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa ?

 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Mua sắm trực tiếp ?

 
Được áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong (dưới một năm) hoặc hợp đồng đang thực hiện với điều kiện chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã được tiến hành đấu thầu, nhưng phải đảm bảo không được vượt mức giá hoặc đơn giá trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu. 
 

 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Tự thực hiện ?

 
Hình thức này chỉ được áp dụng đối với các gói thầu mà chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Tự thực hiện ?

 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

 
Hình thức này được áp dụng đối với các ngành hết sức đặc biệt mà nếu không có những quy định riêng thì không thể đấu thầu được.
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

 
 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Công ty CAMIX tự giới thiệu.

 

Áp dụng quy trình tiên tiến nhất và hệ thống quản lý chất lượng cao, được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư – kỹ thuật viên và chuyên gia quản lý giàu kinh nghiệm. CAMIX (Việt Nam), với kinh nghiệm quốc tế và công nghệ thế hệ mới nhất đồng thời đã dày công nghiên cứu để hiểu rõ thực tế sử dụng ở Việt Nam, luôn sẵn sàng cung cấp cho thị trường những sản phẩm & dịch vụ tốt nhất.

 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải

- Công ty CAMIX tự giới thiệu.

 

 

Tư vấn đấu thầu Hệ thống Xử lý nước & nước thải - Videos tham khảo.

 

 
 

9/101644