liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP

cong trinh xu ly nuoc thai

UBND TP Hà Nội dự kiến, đến hết năm 2015, trên 50% cụm công nghiệp trên địa bàn TP đã đi vào hoạt động ổn định được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

Riêng hai năm (2014 -2015), thực hiện đầu tư 16 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định được đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

Theo kế hoạch, nguồn vốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các cụm công nghiệp trên được hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố (gồm các hạng mục thu gom, bể chứa, lắng, lọc, nhà vận hành và hàng rào bảo vệ trạm xử lý nước thải); chủ đầu tư cụm công nghiệp thực hiện đầu tư thi công (gồm thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu bảo đảm vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn QCVN40:2011/BTNMT).

 

Theo Quyết định số 7209/QĐ-UBND ban hành ngày 2/12/2013 thì UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2014-2015.

 

Tại quyết định này, TP cũng giao trách nhiệm cho các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, chỉ đạo và giám sát thực hiện đề án theo đúng tiến độ đã đề ra.

 

Ngày 24/3/2014, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND cho phép triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 7 cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2014, bao gồm: Phú Thị, Lại Yên, Ninh Hiệp, Quất Động, Hapro, Bình Phú, Thanh Oai.

 

Dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động khoảng đầu năm 2015 các dự án trên sẽ đảm bảo xử lý triệt để nguồn nước xả thải của các cụm công nghiệp nêu trên, góp phần cải thiện môi trường tại các cụm công nghiệp bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, cộng đồng dân cư, bảo đảm an sinh xã hội...

9/101644