liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGHIÊM NGẶT TRONG CÁC KCN, KCX

nha may xu ly nuoc thai khu cong nghiep

Theo thống kê cho thấy trên cả nước thì Thành Phố Hồ Chí Minh là thành phố đầu tiên đạt chuẩn 100% các khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất (KCX) có hệ thống xử lý nước thải tập trung.
 
 
Với tổng công suất hoạt động của các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt 63.000 m3/ngày đêm và khối lượng xử lý trên thực tế là 43.000 m3 đến 44.000 m3/ngày đêm. Nhưng thực tế vì để tiết kiệm chi phí thì nhiều nhà máy vẫn lén lút xả trộm trước thải chưa xử lý ra môi trường.
 

Nhiều KCN sử dụng nhiều phương pháp để đối phó khi bị kiểm tra về vấn đề bảo vệ môi trường với các cơ quan liên ngành, như: hệ thống xử lý nước thải chỉ hoạt động khi có đoàn kiểm tra giám sát, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý ô nhiễm cục bộ để đối phó, cũng có doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải cục bộ song đã bị xuống cấp, không đạt hiệu quả xử lý đạt chuẩn nhưng vẫn sử dụng....
 
Xử lý nước thải khu công nghiệp

Theo thống kê của PC49, tính từ năm 2010 đến nay thì có gần 300 doanh nghiệp tại các KCN và KCX vi phạm về các quy định bảo vệ môi trường, chủ yếu vẫn là doanh nghiệp vi phạm về xử lý nước thải. Nhiều Công ty đã không cho hệ thống xử lý nước thải vận hành đúng quy chuẩn mà xả thẳng nước thải chưa xử lý ra trực tiếp môi trường.
 

Giải thích về tình trạng nước thải ở các KCN và KCX, cụm công nghiệp gây ô nhiễm, cơ quan chức năng lý giải nguyên nhân là do cách thức xử lý vi phạm giữa các cơ quan nhà nước chưa chặt chẽ, những quy định về cưỡng chế khi các cơ sở sản xuất bị xử lý vi phạm chưa thật cụ thể. Cần có những biện pháp thật nghiêm khắc thì những cơ sở sản xuất này mới có ý thức xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn.
 
Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp

Các cơ quan liên ngành cũng đang xem xét và đưa ra những phương pháp bố trí ngân sách cho hệ thống quan trắc ở đầu ra cuối của các nhà máy xử lý nước thải tại các KCN phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát và quản lý của nhà nước. Nhất định khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tới cùng để các cơ sở sản xuất phải biết trách nhiệm của họ đối với việc bảo vệ môi trường trong và ngoài KCN, KCX…
 

Bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng, cần phải có những chế tài nghiêm khắc hơn để góp phần ngăn ngừa, răng đe và xử lý rốt ráo đối với các doanh nghiệp xả trộm nước thải trong KCN.

9/101644