liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY CAMIX TẠI HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

ns & vsmt

Với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”, Chi nhánh Công ty CAMIX tại Hà Nội sẽ tham gia Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 của Thành Phố diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5.

 

Trong tuần lễ cao điểm, Chi nhánh Công ty CAMIX cùng với các đơn vị khác tại Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức thông qua mít tinh cổ động, làm vệ sinh môi trường sống gia đình, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bảo vệ, sử dụng hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh...

 

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng về cấp thoát nước và môi trường nước của Hà Nội sẽ thực hiện vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước và vệ sinh bền vững, đảm bảo cấp nước an toàn; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước.

 

Các quận, huyện đồng loạt thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng an toàn cho gia đình; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, quản lý nước sạch nông thôn, đồng thời huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế, xã hội thanh gia thực hiện.

 

Tuần lễ này sẽ được duy trì đến hết ngày Môi trường Thế giới 5/6/2013.

(Tag: CAMIX Công ty xử lý nước thải, nước cấp & xử lý môi trường. CAMIX Nhà thầu xử lý nước thải, nước cấp & xử lý môi trường. CAMIX Chuyên gia xử lý nước thải, nước cấp & xử lý môi trường)

9/101644