Dịch vụ

Thiết kế qui hoạch tổng thể & thiết kế chi tiết (Dự án Xử lý nước & Xử lý nước thải)

1

 Khảo sát xây dựng, khảo sát địa hình, để xác định thông số kỹ thuật phục vụ lập dự án và bố trí kết cấu hạ tầng cho các khu chức năng.

 

 Thiết kế kiến trúc & phối cảnh.

 

 Thiết kế xây dựng, các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, phòng điều khiển & các phòng chức năng khác, móng máy…

 

 Thiết kế công nghệ: bản vẽ sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý & mặt bằng định vị.

 

 Thiết kế cơ khí: bản vẽ gia công chế tạo, bản vẽ lắp đặt thiết bị & đường ống.

 

 Thiết kế điện & tự động: bản vẽ gia công chế tạo, lắp ráp & lắp đặt điện động lực & điều khiển.

 

     

 

Mời bạn xem video về thiết kế trạm xử lý nước thải

 

9/101644