Dịch vụ

Khảo sát thực tế, đo vẽ, tính toán và lựa chọn công nghệ phù hợp

alabama survey1

Khảo sát hiện trường, cấu tạo nền móng & các công trình lân cận. Đo đạc các kích thước tổng thể & khu vực của không gian & mặt bằng hiện trạng. Lấy mẫu để phân tích các thông số cần thiết. Vẽ lại mặt bằng tổng thể, mặt bằng khu vực phối cảnh 3D.

 

Tính toán dựa trên các số liệu đo đạc tại hiện trường & kết quả phân tích mẫu.

 

Đề xuất 3 công nghệ khả thi & lựa chọn công nghệ tối ưu.

 

 

     

 

 

9/101644