Sản phẩm

Sản phẩm

MÁY & THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

1.  Bơm:    9.  Bồn trao đổi ion.
  10. Thiết bị pha chế & định lượng hóa chất tự động.
  11. Thiết bị pha chế & định lượng javel tự động.
  12. Thiết bị xử lý bùn dư.
  13. Module xử lý nước thải.
  14. Container xử lý nước thải.
  15. Cụm thiết bị RO.
  16. Cụm thiết bị lọc Nano.
2.  Máy & thiết bị cấp khí.   17. Thiết bị diệt khuẩn:
3.  Máy khuấy chìm.  
4.  Thiết bị lược rác.  
5.  Thiết bị tuyển nổi.  
6.  Máy tách dầu mỡ.  
7.  Thiết bị gạt bùn lắng, váng nổi.  
8.  Bồn lọc áp lực.  

 


 

VẬT TƯ - LINH KIỆN

1.  Lõi lọc.    3.  Phụ kiện thiết bị diệt khuẩn UV:
2.  Màng lọc:  
 
   4.  Van.
   5.  Khớp nối mềm.
   6.  Trục & cánh khuấy.
     7.  Thiết bị đo & điều khiển.

 


 

VẬT LIỆU - HÓA CHẤT

1.  Men vi sinh cho Xử lý nước thải.  
2.  Chlorine khử trùng.    7.  Đá nâng pH
3.  Polyme.    8.  Sỏi lọc.
4.  Hóa chất keo tụ PAC.    9.  Cát lọc.
5. Than.   10. Hạt lọc nổi.
6. Hạt nhựa trao đổi ion:   11. Vật liệu lọc đa năng.
  12. Hóa chất tẩy màu nước thải.

 

 


 

Các Quý vị có thể bấm vào từng hạng mục trên để biết thêm chi tiết !

9/101644