liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

Nước thải sản xuất da giày sau xử lý thải ra môi trường

Form đặt câu hỏi

Nhà máy sản xuất da giày không nằm trong khu công nghiệp. Nước thải sau xử lý thải ra môi trường yêu cầu phải đạt QCVN nào?

san xuat da giay

Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất sau khi xử lý phải đạt QCVN 40:2011 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp mới được phép xả thải ra nguồn tiếp nhận.
 
Cụ thể nguồn tiếp nhận ở đây là: hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư; sông, suối, khe, rạch ; kênh, mương; hồ, ao, đầm ; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định. Bạn có thể tham khảo thêm về QCVN 40-2011.
 
Bạn còn nhiều vấn đề khúc mắc nữa mà chưa biết "diễn tả" như thế nào ? Hãy vào mục "Search" của trang Web này và nhập từ khóa tìm kiếm. Vấn đề của bạn có thể đã có sẵn giải đáp ở đó rồi chăng ?
9/101644