liên hệ

Công ty TNHH CAMIX

34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

(028) 3601 5966

(028) 5407 3938

info@camix.com.vn

Bộ phận dịch vụ

Tư vấn:

(08) 5407 3940 - Ext: 501

(028) 5407 3938 - Ext: 501

Hotline: 0976 164 441

consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:

(028) 3601 5966 - Ext: 502

(028) 5407 3938 - Ext: 502

Hotline: 0903 318 778

service@camix.com.vn

Hình ảnh

ws4

water scarcity

ws3

water scarcity

ws2

water scarcity

ws1

water scarcity

eh4

earth hour 2013

eh3

earth hour 2013

eh2

earth hour 2013

eh1

earth hour 2013

wd4

water day 2013

wd3

water day 2013

wd2

WATER DAY 2013

wd1

WATER DAY 2013

9/101644