Dịch vụ

Tư vấn đầu tư, lập dự toán chi tiết & báo cáo khả thi (Dự án Xử lý nước thải)

1

Đáp ứng các câu hỏi, thắc mắc từ phía Chủ đầu tư:

 

Liệu có cần thiết phải đầu tư dự án hay không, nếu có thì

■  Khi nào nên đầu tư ?

■  Qui mô của dự án ? Đầu tư từng phần hay toàn bộ ? Đầu tư từng giai đoạn hay đầu tư 1 lần ?

Tính hiện đại của công nghệ áp dụng ? Khả năng nâng cấp công nghệ trong tương lai ?

■  Mức chất lượng phù hợp của máy móc, trang thiết bị 

 

 

Các khoản chi phí khi triển khai dự án

■  Chi phí đầu tư ?

■  Chi phí vận hành ?

■  Chi phí về điện năng ?

■  Chi phí hóa chất ?

■  Chi phí nhân công ?

■  Chi phí bảo trì & sửa chữa ?

■  Chi phí nâng cấp, mở rộng ?

 

Việc triển khai dự án sẽ được thực hiện như thế nào ? Những khó khăn, rủi ro mà trong quá trình triển khai có thể gặp phải & cách khắc phục ?

 

Lợi nhuận & lợi ích mà dự án mang lại ?

 

     

 

 

9/101644