Dịch vụ

Những quan điểm sai lầm đối với công tác bảo trì (Hệ thống Xử lý nước & nước thải)

wrong way (0)

 Cho rằng thiết bị mới, nguyên chiếc & không cần phải bảo trì hoặc còn lâu mới phải nghĩ đến việc bảo trì.


 Nhầm lẫn giữa công tác “bảo trì” với công tác “duy tu, sửa chữa, khắc phục sự cố” hay với công tác “nâng cấp – mở rộng”.


 Cho rằng thiết bị đã cũ thì chẳng cần phải bảo trì, đợi nó hư thì sửa luôn hoặc thay mới.


 Cho rằng chỉ có “thiết bị” mới phải bảo trì chứ “công nghệ” thì không phải bảo trì, vì “thiết bị” là “hiện hữu” chứ “công nghệ” là cái gì đó “mơ hồ”.


 Cho rằng công tác bảo trì chỉ quan tâm tới tình trạng hoạt động tại “thời điểm” hiện tại của thiết bị & quên mất rằng hơn thế nữa, nội dung chính của công tác bảo trì là cho phép kiểm soát “quá trình” hoạt động của thiết bị, đưa ra kế hoạch “hiệu chỉnh” –  “thay thế” các chi tiết 1 cách kịp thời.


 Hiểu về công tác bảo trì chưa đầy đủ, phiến diện về khía cạnh nào đó, trong khi thực chất nó rất toàn diện, bao gồm:
- Bảo trì: công nghệ, xây dựng, cơ khí, điện & tự động hóa.
- Bảo trì: thiết bị đơn lẻ, cụm thiết bị hay dây chuyền trong đó các thiết bị có sự tương tác, phối hợp với nhau.


 Cho rằng chi phí cho công tác bảo trì là “tốn kém”, thậm chí “không cần thiết” & thấy “tiếc” khi phải chi ra hàng tháng cho công tác này (Trong khi bắt buộc phải chi ra 1 khoản “lớn” cho công tác khắc phục sự cố bất thường - do thiết bị không được bảo trì – thì lại không thấy tiếc & cho rằng chi phí đó là “đương nhiên”).

 

Nhà thầu bảo trì chuyên nghiệp CAMIX sẽ cùng với chủ đầu tư thảo luận về những quan điểm đúng - sai đối với công tác bảo trì (hệ thống Xử lý nước & nước thải), qua đó giúp chủ đầu tư cũng như nhà thầu bảo trì chuyên nghiệp có sự quan tâm đúng mức hơn với công tác bảo trì Hệ thống Xử lý nước & nước thải, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên cũng như cho xã hội & cộng đồng.
 

   

 

 

Mời bạn xem video về công tác bảo trì thiết bị xử lý nước thải.

 

9/101644