Dịch vụ

Bảo trì các bồn, bể (Hệ thống Xử lý nước thải, Nhà thầu CAMIX_Bảo trì chuyên nghiệp)

ho bom (0)

HỐ BƠM

 

Bảo trì công nghệ:

 Vớt rác trong hố bơm & hút bùn định kỳ.
 Vệ sinh sạch sẽ.

 

Bảo trì phần xây dựng:

Kiểm tra thành, đáy & nắp bể, trám lại những chỗ bị nứt vỡ.

 

Bảo trì phần cấu kiện, phụ kiện cơ khí:

 Kiểm tra tình trạng của giỏ lọc rác, tấm lọc rác xem có bị cong vênh, nứt vỡ, rách,… nắn chỉnh, sửa chữa nếu cần thiết.
 Kiểm tra tình trạng của cột dẫn hướng bơm, xích kéo bơm xem có bị nới lỏng, ăn mòn, cong vênh,… nắn chỉnh, sửa chữa nếu cần thiết.

                                                                           

Bảo trì phần điện & tự động hóa:

 Kiểm tra tình trạng của dây động lực & điều khiển xem có bị trầy xước, nới lỏng,… khắc phục, xiết lại nếu cần thiết.
 Kiểm tra tình trạng của các đầu dò của các thiết bị đo mức nước xem có bị dơ bẩn, ăn mòn, đứt,… vệ sinh, khắc phục hoặc thay mới nếu cần thiết.

 

                                                          
 

 


 

 

 

                  BỂ ĐIỀU HÒA

 

Bảo trì công nghệ:

 Vớt rác & hút bùn định kỳ.

 Vệ sinh sạch sẽ.

 

Bảo trì phần xây dựng:

Kiểm tra thành, đáy & nắp bể, trám lại những chỗ bị nứt vỡ.                                                          

 

Bảo trì phần cấu kiện, phụ kiện cơ khí:

Kiểm tra tình trạng của cột dẫn hướng bơm, xích kéo bơm xem có bị nới lỏng, ăn mòn, cong vênh,… nắn chỉnh, sửa chữa nếu cần thiết.

 


 

                             BỂ VI SINH HIẾU KHÍ                                                                                                                                 

 

Bảo trì công nghệ:

 Vớt rác, vi sinh chết nổi trên bề mặt bể.

 Lọc bùn vi sinh & vệ sinh tổng thể hàng năm.

 Đo hàm lượng bùn vi sinh, rút bớt hoặc bổ sung nếu cần thiết.

 Kiểm tra tình trạng hoạt động của vi sinh thông qua: màu sắc, khả năng lắng, độ bông xốp,… & có các điều chỉnh cho phù hợp.

 Kiểm tra tình trạng của các đĩa phân phối khí xem có bị vỡ, bít kín,… sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết.                                                                                      

 

 

Bảo trì phần xây dựng:

Kiểm tra thành, đáy & nắp bể, trám lại những chỗ bị nứt vỡ.

 

Bảo trì phần cấu kiện, phụ kiện cơ khí:

Kiểm tra tình trạng của dàn ống phân phối khí dưới đáy bể xem có bị nới lỏng, cong vênh,… nắn chỉnh, sửa chữa nếu cần thiết.

 

Bảo trì phần điện & tự động hóa:

 Kiểm tra tình trạng của dây động lực & điều khiển xem có bị trầy xước, nới lỏng,… khắc phục, xiết lại nếu cần thiết.
 Kiểm tra tình trạng của các đầu dò của thiết bị đo DO xem có bị dơ bẩn, ăn mòn, đứt,… vệ sinh, khắc phục hoặc thay mới nếu cần thiết.

 

 


 

 

                                    BỂ LẮNG               

 

Bảo trì công nghệ:

 Vớt rác, vi sinh chết nổi trên bề mặt bể (nếu có).
 Vệ sinh ống phân phối nước vào & máng răng cưa thu nước.

 

Bảo trì phần xây dựng:

Kiểm tra thành, đáy & nắp bể, trám lại những chỗ bị nứt vỡ.                                                                                   

 

Bảo trì phần cấu kiện, phụ kiện cơ khí:

 Kiểm tra tình trạng của ống phân phối nước vào xem có bị nới lỏng, cong vênh, nứt vỡ… nắn chỉnh, sửa chữa nếu cần thiết.
 Kiểm tra tình trạng của máng răng cưa xem mức độ đồng đều khi thu nước, căn chỉnh, sửa chữa hay thay mới nếu cần thiết.
 Kiểm tra tình trạng của các cánh gạt bùn xem có bị nới lỏng, cong vênh, gãy vỡ… nắn chỉnh, sửa chữa nếu cần thiết.

 

 

Bảo trì phần điện & tự động hóa:

 Kiểm tra tình trạng của dây động lực & điều khiển xem có bị trầy xước, nới lỏng,… khắc phục, xiết lại nếu cần thiết.
 Kiểm tra tình trạng của các đầu dò của thiết bị đo DO xem có bị dơ bẩn, ăn mòn, đứt,… vệ sinh, khắc phục hoặc thay mới nếu cần thiết.

 

 


 

 

                                            BỂ KHỬ TRÙNG

 

Bảo trì công nghệ:

 Kiểm tra các tấm chắn tăng cường khả năng tiếp xúc giữa nước thải sau xử lý với chlorine xem có bị cong vênh, nới lỏng,… nắn chỉnh, bắt chặt lại hay sửa chữa, thay thế nếu cần thiết.

 Đo nồng độ diệt khuẩn của chlorine, hiệu chỉnh mức độ định lượng cho đủ.

 Lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu & đối chiếu với tiêu chuẩn xả thải.                                                                                                 

 

 

Bảo trì phần xây dựng:

Kiểm tra thành, đáy & nắp bể, trám lại những chỗ bị nứt vỡ.

 

Bảo trì phần điện & tự động hóa:

 Kiểm tra tình trạng của dây động lực & điều khiển xem có bị trầy xước, nới lỏng,… khắc phục, xiết lại nếu cần thiết.
 Kiểm tra tình trạng của các đầu dò của thiết bị đo clo dư xem có bị dơ bẩn, ăn mòn, đứt,… vệ sinh, khắc phục hoặc thay mới nếu cần thiết.

 

 

Bạn có thể xem thêm thông tin về vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải trong video bên dưới.

 

9/101644