Dây chuyền công nghệ

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến dầu mỏ

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến dầu mỏ (MODEL: PPF.C-02)
 

9/101644