Công nghệ

Tuyển nổi (trong Hệ thống Xử lý nước thải)

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Bể tuyển nổi được sử dụng để loại bỏ các hạt rắn hoặc lỏng ra khỏi hỗn hợp nước thải và cô đặc bùn sinh học. Không khí được thổi vào bể tạo nên các bọt khí, các bọt khí này kết với các hạt và nổi lên trên mặt nước thải và bị loại bỏ bằng các thiết bị gạt bọt.

 

Một số loại hóa chất như phèn nhôm, muối ferric, silicat hoạt tính có thể được thêm vào nước thải để kết dính các hạt lại làm cho nó dễ kết với các bọt khí để nổi lên bề mặt hơn.

 

Một chỉ số quan trọng để tính toán cho bể tuyển nổi là tỉ lệ A/S (air/solid ratio), theo thực nghiệm tỉ lệ tối ưu nằm trong khoảng 0,005 - 0,060 [mL (air)/mg (solid)].

 

  Thông thường

 

  Siêu nông

 

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

  Thông thường

 

 

  Siêu nông

 

9/101644