Công nghệ

Sân phơi bùn (Công trình Xử lý nước thải)

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Biện pháp khử nước cho cặn được áp dụng rộng rãi hơn cả là làm khô trên sân phơi tự nhiên.

 

Sân phơi bùn là khu đất xốp hình chữ nhật, xung quanh có bờ chắn (Hình 4-16). Cặn lắng từ bể lắng đợt một hay cặn đã lên men từ bể lắng hai vỏ, bể tự hoại, bể Metan ... đưa tới sân phơi từng đợt rải thành lớp không dày lắm, theo kinh nghiệm quản lý của các trạm xử lý nước thải ở Liên Xô cũ cho thấy rằng : độ ẩm của cặn từ bể lắng đợt một 93,5 ÷ 95% ; từ bể lắng hai vỏ, 90% ; từ bể Metan 96,2 ÷97 %. Sau khi đã làm khô ở sân phơi bùn thì cặn có độ ẩm 75% hay thấp hơn nữa, thể tích giảm xuống từ 2 - 5 lần.

 

Công dụng chính của sân phơi bùn là giảm thể tích và khối lượng của cặn để sử dụng làm phân bón. Độ ẩm của cặn được giảm xuống là do một phần nước bốc hơi và phần khác ngấm xuống đất.

 

Trường hợp không có đất xốp (cát, Acát) mà phải làm sân phơi trên lớp đất sét thì nhất thiết phải xây dựng hệ thống tiêu nước dưới nền sân. Sân phơi trên nền đất xốp cũng làm hệ thống tiêu nước nếu mực nước ngầm thấp hơn 1,5m (tính từ mặt đất)

 

Hệ thống tiêu nước gồm những ống đục lỗ đặt trong các hào cấp phối đá dăm hay cuội sỏi cỡ hạt 2- 6cm. Khoảng cách giữa các hào 6 - 8m, độ sâu ban đầu 0,6m và độ dốc 0,003.

 

Nước từ sân phơi nếu không thể ép thấm xuống tầng đất ở phía dưới được thì phải thu lại dẫn đổ về các công trình xử lý (ví dụ dẫn về máng trước bể lắng đợt một). Lượng nước tiêu vào khoảng 0,1% tổng lưu lượng nước thải.

 

Chiều cao tường chắn của sân phơi lấy bằng 1,5m, chiều rộng mặt trên không nhỏ hơn 0,7m. Độ dốc của máng phân phối nước bùn (kích thước máng 30 x 30, 40 x 40cm) là 0,01. Khoảng cách giữa các cửa xả lấy khoảng 20 - 40m.

 

Nếu sân phơi bùn lớn thì việc thu dọn bùn sau khi làm khô, nên được tiến hành bằng phương pháp cơ học. Để thuận tiện cho việc vận chuyển thì các tuyến đường trục chính của bờ chắn cần làm rộng 3,5m (một làn ô tô) và góc quay R ≥ 8m.

 

Sân phơi bùn làm thành nhiều ô, chiều rộng lấy vào khoảng 20m, chiều dài 100 - 150m, số lượng ô không nhỏ hơn 3.

Diện tích làm đường ô tô và các bờ chắn chiếm khoảng 20-25% tổng diện tích hữu ích.

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

9/101644