Công nghệ

Máy ép băng tải (Công trình Xử lý nước thải)

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Máy làm khô cân bằng lọc ép trên băng tải được dùng phổ biến hiện nay vì quản lý đơn giản, ít tốn điện, hiệu suất làm khô cặn chấp nhận được.

Hình trên giới thiệu sơ đồ cấu tạo của máy lọc ép cặn trên băng tải.

 

Hệ thống lọc ép cặn trên băng tải gồm máy bơm bùn từ bể cô đặc đến thùng hòa  chất keo tụ (nếu cần) và định lượng cặn (1), thùng này đặt trên đầu vào của băng tải, hệ thống băng tải và trục ép, thùng đựng và xe vận chuyển cặn khô, bơm nước sạch để rửa băng tải, thùng thu nước lọc về đầu khu xử lý. Đầu tiên cặn từ thùng định lượng và phân phối (1) đi vào đoạn đầu của băng tải (2) ở đoạn này nước được lọc qua băng tải theo nguyên tắc lọc trọng lực, đi qua cần gạt (3) để sang đều cặn trên toàn bộ chiều rộng băng, rồi đi qua trục ép (4) và (5) có lực ép tăng dần. Hiệu xuất làm khô phụ thuộc vào nhiều thông số như : đặc tính của cặn, cặn có trộn với hóa chất keo tụ hay không, độ rỗng của băng lọc, tốc độ di chuyển và lực ép của băng tải. Nồng độ cặn sau khi làm khô trên máy lọc ép băng tải đạt được từ 15 - 25%.

 

Chỉ tiêu thiết kế: máy ép bùn băng tải có trên thị trường có chiều rộng băng từ 0,5 - 3,5 m, phổ biến là loại máy có chiều rộng băng  1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, và 2.0 m.

 

Tải trọng cặn trên 1m rộng của băng tải dao động từ 90 - 680 kg/m chiều rộng băng.h, tùy thuộc vào loại cặn và loại máy.  Lượng nước lọc qua băng từ 1,6 đến 6,3 l/m rộng.giây. Máy lọc ép băng tải nên đặt nơi rộng, thoáng gió để nồng độ H2S quá mức cho phép.

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

9/101644