Công nghệ

Lọc (trong Hệ thống Xử lý nước thải)

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Việc lọc trong được chia làm hai loại: lọc trong để có được nước sạch bằng cách loại bỏ các chất lơ lửng và lọc khử nước để có được lớp bùn khô giống như hình chiếc đĩa có chứa lượng nước nhỏ bằng việc lọc bùn đặc. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét việc lọc trong. Trong nhiều trường hợp, lớp nước thải phía trên (sau khi các khối chất và các chất lơ lửng lắng xuống) có được từ phương pháp keo tụ lắng đọng hoặc tách huyền phù bằng tuyển nổi hoặc phương pháp bùn hoạt tính,..., vẫn còn một lượng nhỏ chất rắn lơ lửng (SS). Lớp nước này tiếp tục được được lọc trong để loại bỏ các chất rắn lơ lửng để có được nước sạch. Phương pháp này được thực hiện bằng nhiều cách như  trong bảng 2-4.

 

Bảng 2.4 các quá trình lọc

 
    Lọc cát chậm

    Quá trình lọc kết hợp với quá trình lắng thông thường

    Quá trình lọc kết hợp với quá trình lắng- đông tụ

    Quá trình lọc kết hợp với tiền xử lý (xử lý bậc 1) hay vi lọc 
    Lọc cát nhanh

    Loại sử dụng khối lượng riêng

    Loại sử dụng áp suất lọc dòng lên, lọc dòng xuống,

    Lọc dòng lên –xuống.
    Lọc nhờ thiết bị trợ lực

    Loại hình trụ

    Thiết bị trợ lọc: tảo cát, đá chân châu, cacbon hoạt tính, sợi, amiang, nhựa trao đổi ion   

    Loại hình lá
    Lọc bằng cách trao đổi ion   

    Loại lọc đĩa lớn

    Loại lọc hỗn hộp nhiều lớp

    Loại lọc lớp lưu động
    Lọc hấp phụ

    Lọc bằng bùn hoạt tính

    Lọc bằng nhựa hấp phụ

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

9/101644