Công nghệ

Khử trùng bằng ozon (Công trình Xử lý nước thải)

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

 Khả năng tiệt trùng của Ozon:

Độ hòa tan vào nước của Ozon gấp 13 lần độ hòa tan của Oxy. Khi vừa mới cho Ozon vào nước, tác dụng tiệt trùng xảy ra rất ít, khi Ozon hòa tan đủ liều lượng, ứng với hàm lượng đủ để oxy hóa chất hữu cơ và vi khuẩn có trong nước, lúc đó tác dụng tiệt trùng của Ozon mạng và nhanh gấp 3.100 lần so lới Clo, và thời gian tiệt trùng xảy ra trong khoảng từ 3 đến 8 giây.

Liều lượng Ozon xần để tiệt trùng nước thải sau khi lắng ở bể lắng đợt 2 thường dao động từ 5 – 15 mg/l, tùy thuộc vào chất lượng nước đã xử lý. Ozon có tác dụng tiêu diệt virút rất mạnh khi thời gian tiếp xúc đủ dài khoảng 5 phút.

 

 Khả năng sử dụng Ozon trong quy trình xử lý nước thải:

- Ozon có khả năng khử chất rắn trong nước thải bằng tác dụng oxy hóa và tuyển nổi, bọt cặn nổi lên khi cho Ozon hòa tan vào nước thải, các bọt này trong quá trình nổi lên hấp thụ phần lớn cặn cứng, hợp chất Nitơ và phot pho.

- pH của nước thải tăng lên chút ít do CO2 được thoát ra.

- Khủ màu và độ đục do tác dụng oxy hóa của Ozon với hợp chất tạo màu.

- Chuyển hóa NH4+ thành NO3-.

 

Nồng độ Ozon trong không khí cao hơn 1 mg/l gây độc hại cho người vận hành, do đó cần phải có biện pháp phát hiện và phòng ngừa tại gian đặt máy.

 

 HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

 

 

9/101644