Công nghệ

Khử trùng bằng chlorine (Công trình Xử lý nước thải)

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Clo có thể dẫn trực tiếp vào nước để khử trùng gọi là Clo hóa trực tiếp hoặc qua Cloratơ ( thiết bị dùng để hòa tan, điều chế và định lượng nước Clo). Khi thực hiện Clo hóa trực tiếp, vấn đề quan trọng là làm thế nào để phân phối đều Clo vào nước. Trong thực tế thường dùng một loại phễu đặt biệt đặt biệt cách mặt nước 1,5m, nước Clo qua phễu này phân phối đều vào nước.

 

Phương pháp khử trùng bằng Clo lỏng được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Ở nước ta, việc pha chế Clo lỏng còn hạn chế và chưa sản xuất được Cloratơ, những phương pháp này vẫn được áp dụng phổ biến cho hệ thống cấp thoát nước.

 

Cloratơ có nhiều loại: Cloratơ hoạt động liên tục, Cloratơ hoạt động theo tỉ lệ, Cloratơ áp lực, Cloratơ chân không.

  Cloratơ hoạt động liên tục là loại Cloratơ trong quá trình làm việc đưa một lượng Clo cố định vào nước trong một thời gian xác định. Loại này sử dụng đối với những trạm công suất từ 25 ÷ 50kg Clo trong một giờ. 

  Cloratơ hoạt động theo tỉ lệ thì lượng Clo qua Cloratơ tự động thay đổi khi chất lượng và lưu lượng nước thay đổi. Loại này thường áp dụng đối với những trạm công suất không lớn.

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

 

9/101644