Công nghệ

Công nghệ xử lý liên tục với bể sục khí & lắng kết hợp (Xử lý nước thải)

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Trong trường hợp này bể sẽ được phân ra làm 2 ngăn: ngăn sục khí & ngăn lắng. Theo đó nước thải sẽ được đưa vào ngăn sục khí, sau khi xử lý vi sinh xong sẽ chảy sang ngăn lắng & tràn ra ngoài.

 

Với cấu tạo bể kiểu kết hợp như vậy sẽ không cần trang bị bơm tuần hoàn bùn vi sinh từ bể lắng về bể sục khí như công nghệ truyền thống (conventional technology). Tuy nhiên phải tính toán thật chuẩn thể tích bể sục khí & bể lắng để tối ưu hiệu quả hoạt động & đặc biệt đối với bể lắng, tránh trường hợp vi sinh không lắng được, theo đó mà trôi ra ngoài.

 

Bùn dư trong bể vi sinh cũng sẽ được rút ra định kỳ để duy trì nồng độ ổn định, tối ưu hóa quá trình xử lý.

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

 

9/101644