Công nghệ

Công nghệ vi sinh kị khí dính bám có giá thể ngập chìm trong nước (Xử lý nước thải)

 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Bể lọc kị khí cũng đã được áp dụng vào Việt Nam để xử lý nước thải của một số ngành công  nghiệp. Công  ty CAMIX đã thiết kế và đưa vào vận hành có kết quả bể lọc kị khí vật liệu nổi polystyrene với đướng kính hạt 3÷5mm, chiều dày lớp vật liệu 2m. Sơ đồ cấu tạo giới thiệu ở hình trên.

 

Nước thải  đưa vào phân phối đều theo diện tích đáy bể đi lên tiếp xúc với khối bùn lơ lửng ở dưới lớp vật liệu lọc, một số chất thải được giữ lại ở đây, dòng  nước tiếp xúc với lớp vật liệu lọc tạo màng vi sinh dính bám. Chất hữu cơ hòa tan trong nước thải được  hấp thụ và phân hủy kị khí. Cứ sau thời gian 2÷3 ngày, khi tổn thất thủy lực tăng lên, cho xả bùn ra khỏi bể một lần. Nước đi qua lớp lọc được tách khí cho chảy vào máng thu và đưa đi tiếp tục xử lý. Với giải pháp này có thể áp dụng để xử lý nước thải có nồng độ nhiễm bẩn cao. 

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

 

9/101644