Công nghệ

Công nghệ vi sinh hiếu khí dính bám có giá thể không ngập chìm trong nước (Xử lý nước thải)

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Hệ thống phân phối nước

 

Hệ thống phân phối nước làm bằng dàn ống tự quay đã được đưa vào tiêu chuẩn thiết kế bể lọc sinh học vì có cấu tạo đơn giản, làm việc ổn định, dễ quản lý. Hệ thống gồm ống đứng dẫn nước vào đặt ở tâm bể, đỉnh ống lắp khớp quay hình cầu đưa nước ra 2 hoặc 3 ống nhánh đặt nằm ngang song song với bán kính bể (xem hình 11-1). Trên ống nhánh lắp vòi phun hoặc lỗ thành dầy phun nước xuống mặt bể lọc. Các tia nước phun ra cùng trên 1 phía, vuông góc và ngược với chiều quay của ống nhánh. Động lượng của các tia nước biến thành lực làm cho dàn ống nhánh quay quanh trục.

 

Áp lực trước vòi hoặc lỗ phun từ 0.5 -0.7m. Tốc độ quay thay đổi theo lưu lượng nước, thường tốc độ quay có giá trị khoảng 1 vòng trong 10 phút. Khi dùng dàn phun cố định phải bố trí đều lỗ phun nước trên toàn diện tích bể. Phải có thùng chứa lắp xi phông hoạt động tự động để cấp nước cho dàn phun theo từng mẻ kế tiếp. Khoảng cách từ bề mặt của lớp vật liệu đến vòi phun từ 0.2 – 0.3m để lấy không khí và để cho các tia nước phun ra vỡ đều thành các giọt nhỏ trên toàn diện tích bể.

 

Sàn đỡ và thu nước

 

Sàn đỡ và thu nước trong bể lọc sinh học làm hai nhiệm vụ:

■  Thu đều nước có các mảnh vỡ của màng sinh học bị tróc ra chảy từ trên xuống để dẫn sang bể lắng đợt 2.

■  Phân phối đều gió vào bể lọc để duy trì môi trường hiếu khí trong các khe rỗng.

 

Sàn đỡ làm bằng tấm bê tông, tấm sành nung hay tấm nhựa tăng cường bằng sợi thủy tinh có khoan lỗ hoặc khe cho nước và khí đi qua, đồng thời đỡ được lớp vật liệu lọc. Khoảng cách từ sàn phân phối đến đáy bể thường 0.6-0.8m. Đáy bể có độ dốc 1-2% về máng thu trung tâm, xem hình. Xung quanh tường ở độ cao giữa đáy và sàn phân phối đặt các cửa sổ thông gió, tổng diện tích các cửa sổ thông gió bằng 20% diện tích sàn phân phối. Gió đi vào bể lọc theo dòng đối lưu của không khí được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa nước thải và không khí quanh bể.

 

Nếu nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ không khí, thì không khí trong các khe rỗng của lớp lọc lạnh hơn không khí bên ngoài, gió sẽ đi từ trên mặt bể lọc xuống đáy bể rồi thoát ra qua các cửa thông gió. Ngược lại, nếu nhiệt độ nước cao hơn nhiệt độ không khí, gió sẽ đi từ dưới lên. Khi nhiệt độ nước và không khí bằng nhau, không có gió đi vào bể lọc, vì vậy ở những bể diện tích và chiều cao lớn nên bố trí quạt nhân tạo.

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

 

9/101644