Công nghệ

Công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt (Xử lý nước thải)

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt cải tiến: Giải pháp cho các bài toán xử lý nước thải bệnh viện. Mới đây, CAMIX vừa hoàn thiện và đưa vào áp dụng công nghệ xử lý nước thải bệnh viện mới – Công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt cải tiến cấp khí tự nhiên.

 

Mô hình xử lý: bể lọc sinh học với vật liệu lọc tiếp xúc không ngập nước.

 

Nước thải đưa vào xử lý được phân thành các màng nhỏ chảy qua lớp vật liệu đệm sinh học, dưới tác dụng của các vi sinh vật phân hủy hiếu khí trên lớp màng vật liệu các chất hữu cơ có trong nước thải được loại bỏ.

 

Toàn bộ quá trình xử lý sinh học diễn ra trong tháp dạng kín có thông khí tự nhiên, do vậy, không phải sục khí bằng máy bơm khí như các công nghệ khá mà vẫn đảm bảo duy trì được sự sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật.

 

Nước thải sau quá trình xử lý được tách bùn tại bể lắng Lamell và đưa vào bể khử trùng trước khi ra khỏi hệ thống. Bùn thải được xử lý ở bể phân hủy yếm khí.

 

Ưu điểm của công nghệ mới này là chi phí đầu tư thấp; tốn ít diện tích đất cho xây dựng bể xử lý; quy trình vận hành đơn giản và hoàn toàn tự động; vật liệu và thiết bị cho hệ thống đều sẵn có trong nước.

 

Hiện nay, công nghệ đã được chuyển giao đưa vào thi công lắp đặt tại một số bệnh viện, các nhà máy chế biến thực phẩm và cho kết quả tốt. Có thể nói, đây là giải pháp cho bài toán môi trường tại các bệnh viện hiện nay.

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

 

9/101644