Công nghệ

Công nghệ lọc sinh học cao tải (Xử lý nước thải)

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

Bể Biôphin cao tải khác với bể Biôphin nhỏ giọt ở chỗ bể Biôphin cao tải có chiều cao công tác và tải trọng tưới nước cao hơn.

Ví dụ, nếu tải trọng lên bể Biôphin nhỏ giọt là 0,5–1,0m3/(m3/ngàyđêm) thì tải trọng thủy lực lên bể Biôphin cao tải là 10-300 m3/(m3/ngàyđêm).

 

Vật liệu lọc có kích thước 40-60mm, vì vậy giữa các hạt có khe hở lớn. Nếu ở bể Biôphin nhỏ giọt thoáng gió là tự nhiên thì ở bể Biôphin cao tải lại là nhân tạo. Như vậy việc trao đổi không khí xảy ra ở trong thân bể cũng với cường độ cao hơn.

 

Nhờ có tốc độ lọc lớn và sự trao đổi không khí nhanh mà quá trình oxy hóa các chất hữu cơ xảy ra với tốc độ cao. Bể Biôphin cao tải có thể dùng để xử lý nước thải bằng sinh học hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

 

Để các màng vi sinh tích đọng lại không làm tắc kín các khe hở giữa các hạt vật liệu lọc thì phải thường xuyên thau rửa bể.

Bể Biôphin cao tải làm việc bình thường nếu tạo được những điều kiện sau đây:

 Nước  thải phải xử lý sơ bộ trước khi đưa lên bể Biôphin

 Nồng độ nhiễm bẩn của nước không được vượt quá 150÷200mg/l tính theo BOD. Nếu hàm lượng BOD cao hơn mức quy định thì phải pha loãng với nước sông hoặc với nước đã được xử lý.

 

Tùy theo mức độ yêu cầu phải xử lý mà bể Biôphin cao tải có thiết kế với sơ đồ một bậc hoặc hai bậc (xem hình 3-6b). Bể Biôphin một bậc thường dùng để xử lý sinh học không hoàn toàn nước thải.

 

Bể Biôphin cao tải hai bậc áp dụng cho những trường hợp khi mức độ yêu cầu xử lý đòi hỏi cao mà sơ đồ một bậc không xử lý được. Trong đó bậc một sẽ giữ lại và oxy hóa các hợp chất hữu cơ dễ oxy hóa, còn ở bậc hai oxy hóa nốt những chất bẩn còn lại để đạt hiệu quả như yêu cầu. Ví dụ BOD20 của nước thải đã qua xử lý sau hai bậc đạt tới 10-15 mg/l. Tuy nhiên, ta cũng có thể đạt hiệu quả đó bằng cách tăng thời gian nước lưu ở bể Biôphin cao tải một bậc.

 

Chiều cao cấp phối vật liệu lọc ở trong bể Biôphin cao tải thường lấy bằng 2-4m.

Bể Biôphin cao tải có thể áp dụng để xử lý sinh học nước thải với công suất q ≤ 50 000 m3/ngàyđêm. 

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

 

9/101644